Investiční úvěr

Investiční úvěr je určen k pořízení investičního majetku. Maximální výše úvěrové částky se stanovuje na základě schopností klienta a způsobu zajištění úvěru. K tomu slouží nejčastěji nemovitost, směnka nebo ručení třetí osoby. Investiční úvěr má plně stanoven plán čerpání a splácení.