Kontokorent pro podnikatele

Kontokorentní úvěr, zkráceně kontokorent, je pohotová finanční rezerva, kterou nabízí banka každému klientovi vlastnícímu běžný bankovní účet u její společnosti. Jedná se o možnost klienta jít na svém účtu do mínusu, v případě jeho náhlé potřeby financí. Narozdíl od jiných typů úvěru, například úvěru spotřebitelského, je kontokorentní úvěr výhodný na překlenutí krátkodobého nedostatku pěněžních prostředků, neboť úroky z čerpané částky jsou poměrně vysoké.

Kontokorent není automatickou součástí běžného bankovního účtu, ale je nutné, aby si o něj klient zažádal. Problémy spojené se zařizováním kotokoretního úvěru, jsou závislé na konkrétní bance, u které má klient běžný účet. Pokud se rozhodnete pro kontokorent ihned při zřizování účtu, bude po vás většina bank žádat doložení povrzení o příjmech, výpisy z jiného účtu (vlastníte-li ho), v některých případech i pracovní smlouvy nebo dokonce ručitelské prohlášení. Všechny tyto podmínky jsou z toho důvodu, že banka u které si klient právě zřizuje účet, nezná jeho platební morálku a tudíž není ochotna riskovat případné problémy se splácením úvěru. Obecně platí, že čím déle má klient zřízený běžný účet, tím výhodnější podmínky může při žádosti o kontokorent očekávat. Již po třech měsících vedení účtu se banky stávají k založení kontokorentního úvěru daleko vstřícnějšími, protože už dokáží zjistit historii pohybů na účtu a tak následně předpokládat finanční možnosti a schopnosti klienta. Vaší žádosti o kontokorent bude bez problému vyhověno již půl roku po vedení běžného účtu, s pravidelným přísunem peněz. Při dlouhodobém, bezproblémovém vedení účtu, nabízejí některé banky dokonce výhody v podobě nižšího úroku kontokorentního úvěru. Pokud tedy uvažujete o jeho zřízení, rozhodně se vyplatí příliš nespěchat.

Kontokorent je typem úvěru, kerý můžete opakovaně čerpat bez omezení a to až do výše, kterou vám banka smluvně stanoví. Maximální hodnota této částky je závislá na individuálním hodnocení banky, které se samožřejmě odvíjí od klientových měsíčích příjmů. Například kontokorenty nabízené ke studentským účtům tak mají maximální možnou částku úvěru zpravidla kolem 20 000 korun, zatímco kontokorenty podnikatelské mohou dosahovat až do výše 600 000 korun.

Kontokorent, jako neúčelový spotřebitelský úvěr, funguje na principu opakovaného průběžného čerpání a průběžného splácení poskytnutých finančních prostředků. Většinou platí, že vám banka poskytne na běžný účet maximální možnou částku, kterou máte možnost čerpat a čerpání samotné začíná v momentě, kdy se na svém účtu dostanete na nulu. Jakákoliv vaše další platba pak využívá financí z kontokorentu a toto čerpání končí, když úvěr opět splatíte. Zpravidla se tak děje v okamžiku, kdy vám na účet přijde výplata. To v praxi znamená, že ihned jakmile máte na účtu kladný zůstatek, prodlužuje se automaticky doba čerpání případného debetu o dobu uvedenou na smlouvě. Tato doba se většinou stanovuje na jeden kalendářní rok od momentu započetí čerpání úvěru. Jsou ovšem banky, které po vás budou vyžadovat splacení celého kontokorentu přesně do jednoho roku od jeho založení. To znamená, že pokud kontokorent využijete například tři týdny před vypršením jeho splatnosti, musíte přesto bezpodmínečně k onomu konkrétnímu datu dluh vyrovnat a dostat se na účtu do plusu. V opačném případě se jedná o porušení smluvních podmínek. Vzhledem k tomu, že i u kontokorentního úvěru jste po celou dobu jeho trvání vedeni v úvěrovém registru, mohly by vám jakékoliv komplikace s jeho splácením způsobit problémy v případě žádosti o jiný úvěr. Stejně tak bývá tato žádost ovlivňována i výší limitu vašeho kontokorentu.

Mít přehled o tom, zdali svůj kontokorent čerpáte nebo ne, je poměrně jenoduché. Poznáte to především z výpisů nebo internetového bankovnictví. U většiny bank je zobrazeno, zdali jste na svém účte v plusu nebo v mínusu. Opět ovšem existují i výjimky v podobě kontokorentu jako samostatného účtu. Tento tzv. úvěrový účet má svoje vlastní číslo a je přímo provázaný s vaším běžným účtem. V případě, že vám tedy na běžném účtě dojdou finanční prostředky, úvěrový účet debet automaticky převede na váš běžný účet. Vzhledem k tomu, že peníze se tak neustále pohybují z jednoho účtu na druhý, stává se kontrola přehledu vašich financí podstatně složitější.

Kontokorentní úvěr se nehodí na jednorázové, finančně nákladnější nákupy, vzhledem ke své poměrně vysoké úrokové sazbě, která se pohybuje většinou kolem 15% z reálně čerpané částky. V praxi to znamená, že čím dříve čerpané finance splatíte, tím menší částku budete muset odvést. Kontokorent je tak ideální rezervou na účtu, kterou využíváte v případě nenadálých výdajů nepřevyšujících vaše pravidelné příjmy.

Kontokorent

Kontokorent využívá stále více lidí. Vyplatí se? Co je to vlastně za službu? Pojďme si kontokorent více přiblížit.

Kontokorent

Kontokorent představuje bankovní produkt, který kombinuje běžný účet s možností čerpat úvěr. Banka vám částku připíše na váš účet a vy ji můžete čerpat až do stanoveného limitu. Znamená to, že čerpáte úvěr a tím pádem platíte také úroky.

Jde o neúčelový úvěr. Peníze můžete použít na libovolný účel. Pokud dodržujete podmínky a kontokorent dorovnáváte, je vám k dispozici na neurčitou dobu. Čerpat ho tak lze opakovaně, aniž byste si museli o něj znovu žádat.

To, zda vám banka poskytne či neposkytne kontokorentní úvěr, závisí pouze na ní. Banky se rozhodují podle výši prostředků, ale také podle vaší platební disciplíny. K jejímu zjištění využívá i úvěrové registry.

Splácení kontokorentu probíhá automaticky, když vám přijde platba na účet.

Podoby kontokorentního úvěru

S kontokorentním úvěrem se můžete setkat ve dvou podobách. První představuje zajištěný debet. To znamená, že se v jeho rámci ručí většinou termínovaným vkladem ve stejné nebo vyšší částce, než kterou představuje úvěrový rámec.

Druhou podobu představuje nezajištěný debet. U něj se nevyžaduje žádné jištění. Ne všechny banky však nezajištěný kontokorent poskytují.

Podmínky kontokorentu

Konkrétní podmínky kontokorentu stanovuje banka, u které ho chcete získat. Základní podmínky stanovují, že musíte mít běžný účet u banky, kterou žádáte o kontokorentní účet. Dále musíte mít účet založený alespoň tři měsíce a musí vám na tento účet chodit dostatečně vysoký příjem. Některé banky vyžadují určitý průměrný zůstatek na účtu.

Výše kontokorentu

Výše kontokorentu je různá. Nejčastěji se stanovuje do částky, která je buď stejná jako obvyklý měsíční příjem. Některé banky vám poskytnou i dvojnásobek či trojnásobek měsíčního příjmu.

Úrok se u kontokorentních úvěrů počítá z čerpané částky do doby, než je celá částka zaplacená.

Úrokové sazby se pohybují kolem 11 - 19% p.a. Můžete se však setkat s úroky z úvěru až 30%. To je v případě, že je částka přečerpaná. Produkt je výhodný pouze v případě, když si pohlídáte čas a půjčené peníze dorovnáte v termínu.

Banky mají různé termíny, do kterých je nutné přečerpání uhradit. Pokud částku neuhradíte, bude na vás peníze banka vymáhat soudně.