O společnosti ACEMA Credit

Společnost ACEMA Credit Czech, a.s., poskytovatel půjček a úvěrů na portálu www.PujckaProPodnikatele.cz, byla založena v roce 2000 jako poskytovatel dostupných a rychlých nebankovních půjček a úvěrů pro soukromé osoby, firmy a podnikatele z celé České republiky, kteří se dostali do finančních problémů, ať krátkodobých či dlouhodobých. Od té doby jsme poskytli finance mnoha spokojeným zákazníkům. Naší prioritou je transparentní a férový přístup ke každému zájemci o půjčku. Jsme připraveni Vám to kdykoliv dokázat. Vyplňte formulář nebo nám zavolejte a přesvědčte se o tom sami.

 

Profesionalita a zkušenost

Naší hlavní předností je profesionalita a mnohaletá zkušenost v oblasti finančního trhu. Nabízíme rychlé, efektivní a diskrétní řešení nepříznivé finanční situace. Dostat se do problémů je velice jednoduché, dostat se z nich je podstatně složitější a velmi vyčerpávající, proto jsme tu my, abychom Vám podali pomocnou ruku. Při jednání s klientem i všemi ostatními subjekty vždy dodržujeme pravidla etického kodexu.

 

Proč využít právě naše služby?

 • vyřízení půjčky do 2 dnů
 • nepožadujeme žádné potvrzení o příjmu, u podnikatelů nezkoumáme daňové přiznání, výši investice ani záměr
 • nepožadujeme žádné ručitele, půjčky se jistí vlastní nemovitostí nebo nemovitostí jiné osoby
 • žádné zbytečné papírování a prověřování v registrech
 • žádné poplatky předem, poplatek za zpracování se hradí až z půjčené částky
 • půjčujeme až na dobu 5 let s možností kdykoli půjčku doplatit najednou
 • fixní výše splátek po celou dobu splácení
 • v průběhu řádného splácení můžete žádat o další půjčku
 • působnost po celé České republice
 • každý případ řešíme individuálně s maximální diskrétností

 

O společnosti ACEMA Credit Czech a.s.

Společnost ACEMA Credit Czech, a.s. je nejvýznamnějším poskytovatelem zajištěných úvěrů na českém trhu. Vedoucí pozici na trhu si buduje již 12 let.

V roce 2012 společnost ještě více posílila vstupem zahraničního investora a dostala nový název ACEMA Credit Czech, a.s. S novou vizáží společnosti je spojená i výrazná pozitivní změna v oblasti služeb klientům. Společnost upravila své produkty, tak, aby byly ještě přístupnější a atraktivnější pro daleko širší okruh žadatelů o úvěr.

"Důvěra je zavazující a my se našim klientům zavazujeme každý den, že jim budeme zodpovědným partnerem v neklidném finančním světě. Tuto důvěru klientům vracíme neustálou inovací a vylepšováním našich produktů k jejich naprosté spokojenosti."

Martin Kugler, předseda představenstva ACEMA Credit

Společnost působí na českém úvěrovém trhu již od roku 2000 a díky kvalitnímu a odbornému týmu zaměstnanců se ACEMA Credit Czech, a.s. rozrostla a svými službami pokrývá celou Českou republiku. Na požadavky svých klientů dokáže reagovat velmi rychle, a to především díky síti profesionálně vyškolených, společností certifikovaných úvěrových poradců ze všech koutů republiky, kteří se v počtu více než 50 profesionálů starají o klientelu mimo území hlavního města Prahy. Jejich osobní přístup je klienty velmi oceňován.

Vize a mise

Poslání společnosti ACEMA Credit Czech, a.s. je poskytovat kvalitní finanční služby a naplňovat tak přání a očekávání našich klientů.

Vizí společnosti ACEMA Credit Czech, a.s. je udržet si vedoucí postavení na trhu nebankovních půjček a stát se jasnou a první volbou všech klientů. Toho dosáhneme stabilní profesionalitou, loajalitou a odhodláním udělat vše pro klienta. Díky prvotřídní práci našich zaměstnanců dosahujeme nadstandardních služeb, které díky jejich nasazení neustále vylepšujeme.

Hodnoty společnosti

V rámci naší práce se řídíme následujícími hodnotami:

Orientace na zákazníka

 • Cílem naší práce je spokojený zákazník.
 • Posuzujeme svou činnost a její výsledky očima zákazníka.
 • Našim zákazníkům poskytujeme veškerou nezbytnou podporu.
 • Předvídáme potřeby a očekávání zákazníků.
 • Své postupy a rozhodnutí propojujeme s potřebami a požadavky zákazníků, a to jak externí, tak interní.

Etické chování

 • K ostatním se chováme tak, jak bychom si přáli, aby se oni chovali k nám.
 • Svých cílů nedosahujeme na úkor druhých.
 • Ctíme a aktivně prosazujeme přijatou politiku firmy, její standardy a normy.
 • Chováním na pracovišti i mimo ně přispíváme k dobrému jménu společnosti.

Důvěra

 • Plníme, co slíbíme, a ke každému se chováme čestně.
 • V obtížných situacích se můžeme jeden na druhého spolehnout.
 • Důvěra našich klientů je pro nás velmi důležitá jak v profesionální, tak osobní rovině.
 • Naše práce je postavena na diskrétnosti a důvěře.

Otevřenost

 • Naše rozhodnutí i činy jsou pro každého srozumitelné.
 • Vysvětlujeme svá rozhodnutí i důvody, které nás k nim vedou.
 • Otevřeně řešíme i obtížné otázky.

Týmová práce

 • Cítíme společnou odpovědnost za společné cíle, projekty a úkoly.
 • Iniciativně přispíváme k dosažení společného cíle.
 • Na cestě ke kolektivnímu úspěchu aktivně podporujeme ostatní členy týmu.

Empatie

 • Na problémy se díváme i pohledem toho druhého.
 • Citlivě nasloucháme spolupracovníkům a partnerům.
 • Snažíme se vnímat myšlení druhých a chápat jejich stanoviska.

Profesionalita

 • Neustále na sebe klademe vyšší nároky, nepodléháme pocitu sebeuspokojení.
 • Nikdy se nespokojíme s průměrností.
 • Své znalosti dáváme ve prospěch celku, sdílíme s ostatními své zkušenosti.
 • Sledujeme nové trendy a v práci uplatňujeme nejnovější poznatky.

Orientace na výkon

 • Podáváme špičkové výkony.
 • Rozhodující je výsledek, oceňujeme vynaložené úsilí.
 • Výsledky práce měříme podle dosažených cílů.
 • Vše, co děláme, musí firmě přinášet určitou hodnotu.

Iniciativa

 • Podporujeme a odměňujeme iniciativu a novátorský přístup lidí.
 • Neseme rizika spojená s podporou lidí, kteří si vytyčují náročné cíle.
 • Tvořivá iniciativa je základem výkonu každého zaměstnance.
 • Všichni neseme odpovědnost za vlastní výkony a rozvoj.

Spokojenost našich klientů

V roce 2011 pro nás realizovala renomovaná výzkumná společnost Ipsos Tambor průzkum spokojenosti s našimi službami.

Z výzkumu vyplývá, že více než 90 % našich klientů je spokojeno s našimi službami.