Podnikatelský úvěr

Úvěr pro právnické osoby, které jej potřebují ve své firmě na cokoliv, tedy na úhradu závazků, na provoz, na rozvoj, atd. podmínkou je vlastnictví nemovitosti v oblastech viz níže. Tam kde Vám nepomůže banka, Vám můžeme pomoci:

 

 • neúčelový úvěr ve výši 20.000 - 1.000.000 Kč
 • se splatností až 1 rok (s možností prodlužování)
 • výše úvěru nepřekročí 50 % ceny nemovitosti
 • zajištění zástavou nemovitosti ve městech, příměstských lokalitách a jiných atraktivních oblastech
 • může být dozajištěno notářským zápisem s přímou vykonatelností
 • záznam v registrech není překážkou
 • na listu vlastnictví nesmí být žádné exekuce nebo související omezení
 • na listu vlastnictví nesmí být rovněž žádné zástavní právo nařízené správním orgánem nebo soudem
 • na listu vlastnictví nesmí být žádné předkupní právo
 • je přípustné běžné zástavní právo, které však v souvislosti s poskytnutím úvěru naší společností zanikne
 • věcná břemena typu užívání či bytu nejsou na LV přípustná
 • způsob nabytí nemovitosti zajišťovacím převodem práva není přípustný
 • pokud je nemovitost složena ze spoluvlastnických podílů, musí být všichni spoluvlastníci rovněž ve smluvním vztahu jako dlužníci nebo spoludlužníci
 • nájemní smlouvy vztahující se k nemovitosti musí být doloženy, poté dojde k posouzení možnosti úvěr poskytnout
 • znalecký posudek není nutný, je však výhodou

 

Na poskytnutí úvěru není právní nárok. Společnost ARJA REAL INVEST, s.r.o. posuzuje každý případ jednotlivě a z tohoto důvodu se podmínky úvěru mohou lišit.

Doba schválení úvěru je závislá na mnoha aspektech, jako je např. dodaná dokumentace, koordinace při prohlídce nemovitosti, atd. Samotné předschválení úvěru je otázkou hodin.

Poplatky související s poskytnutím úvěru jsou obvykle hrazeny až z čerpání úvěru, nikdy ne před schválením úvěru.

Férový a otevřený přístup je u nás samozřejmostí.