Půjčky pro OSVČ

Dnešní finanční trh je přeplněn různými nabídkami bank i nebankovních společností, soukromých osob či investorů. Půjčky se nabízejí všem – pracujícím, nezaměstnaným, matkám na mateřské nebo cizincům. Není divu, že si tedy o půjčky si můžou zažádat i OSVČ – osoby výdělečně činné. Pro podnikání často potřebují investice, které jen obtížně získají jinak než formou půjčky.

Půjčky pro OSVČ jsou o něco složitější než půjčky pro obyčejné klienty. OSVČ dokazují svůj příjem totiž daňovými přiznáními – to se považuje za prokazatelný příjem, podle kterého se určuje, zda banka tomuto klientovi půjčku schválí, nebo nikoliv. Pokud se žadateli nepodaří získat půjčku u banky, může zkusit o půjčku zažádat v nebankovním sektoru. Je pravděpodobnější, že půjčku získá právě u těchto společností. Tyto nebankovní společnosti mají totiž mnohem nižší požadavky pro schválení půjčky. Pokud by jsi OSVČ žádal o půjčky u banky, nesměl by mít zápisu v bankovním registru. Tento registr totiž zaznamenává, když někdo neplatí splátky. Klient s takovou bonitou potom většinou u banky půjčku nezíská. V nebankovní sektoru se ovšem na registr nehledí a půjčka se schválí i v případě, že tam má žadatel zápis.

Pokud OSVČ žádá o půjčku u nebankovní společnosti, je vhodné si zjistit a spočítat zda je to dlouhodobě výhodná a zda má OSVČ stabilní příjem, který dokáže splátky zaplatit.