Půjčky pro podnikatele

Podnikatelské půjčky často pomohou, pokud je na realizaci podnikatelského záměru nedostatek vlastních financí. Jsou určeny jak fyzickým osobám (OSVČ), tak právnickým osobám (s. r. o., a. s.). Podnikatelské půjčky nabízí bankovní i nebankovní sektor. Pro získání podnikatelské půjčky v bance většinou není třeba mít bankovní historii. Jako zástava u vyšších částek půjčovaných na podnikatelské půjčky slouží například nemovitost nebo technologické vybavení (stroje).

Podnikatelské půjčky jsou nabízeny bezúčelově, tj. nemusíte dokládat záměr, jak chcete peníze využít. Každá žádost se individuálně schvaluje dle bonity klienta. U začínajících podnikatelů se zajímavým podnikatelským záměrem finanční instituce nabízí i možnost poskytnutí podnikatelské půjčky výměnou za podíl na společném podnikání.

Pro pořízení automobilů není nutné vyřizovat samostatnou podnikatelskou půjčku, ale je vhodné využít přímo auto leasing - tj. pronájem movité věci s následným odkupem za zůstatkovou cenu.

 

Podnikatelské půjčky - plusy

  • snadný přístup i začínajících podnikatelů k půjčce
  • často bezplatné vyřízení
  • individuální posouzení výše podnikatelské půjčky dle bonity klienta
  • není nutné dokládat podnikatelský záměr

Nebankovní půjčky pro podnikatele

Nebankovní půjčky nejsou určeny jen pouze pro rizikové skupiny s nižšími příjmy jako jsou studenti, důchodci či nezaměstnaní. V poslední době došlo k takovému rozšíření nebankovních služeb, že si zde mohou zažádat o peníze i podnikatelé.

Nebankovní půjčky poskytované těmto osobám se ovšem poněkud liší od klasických krátkodobých nebankovních půjček. Rozdíly jsou totiž v tom, že klienti, kteří malé půjčky využívají, potřebují peníze pouze na pár dnů, maximálně týdnů.

Podnikatelé narozdíl od nich ovšem hledají větší půjčky, které budou mít dobu splatnosti minimálně několik měsíců. Tyto finanční prostředky bývají totiž využívány často jako kapitál a investice do vlastního businessu.

Vlastnosti půjček

Nebankovní půjčky pro podnikatele mají často odlišné parametry od klasických nebankovních úvěrů. Společnosti, které je nabízejí, požadují podobně jako banky jisté formy ručení a pojistek pro případ, že by byl podnikatel nespolehlivý či nebyl schopný půjčku splácet.

Rozdíly jsou například v tom, jakým způsobem je potřeba dokazovat příjmy. U klasických půjček dokladují příjmy klienti potvrzením od zaměstnavatele. V případě nebankovních půjček pro podnikatele ovšem žadatel používá jako důkaz o dostatečných příjmech daňová přiznání za předchozí období.

Většinou je také potřeba, aby měli klienti k dispozici určitý majetek (nejčastěji nemovitost), kterým by mohli ručit.

Podnikatelé, kteří chtějí získat nebankovní půjčky, nesmí mít v žádném případě nějaké nesplacené pohledávky vůči finančnímu úřadu či sociální správě.

Výhody půjček pro podnikatele

  • Půjčky můžete získat rychleji než v bance
  • Vyřízení půjček je bezplatné
  • Individuální posouzení každé půjčky
  • Neúčelovost úvěru
  • Možnost získání krátké splatnosti

Nebankovní půjčky pro podnikatele mají ovšem narozdíl od úvěrů v bance jednu nevýhodu. Totou nevýhodou je výše úrokových sazeb. Pokud by vás zajímalo, jaké jsou roční procentuální sazby nákladů u dané půjčky, sledujte hodnoty RPSN. V těchto sazbách bývají započítány i různé poplatky a nepřímé výdaje, které musíte za vypůjčení peněz zaplatit.