Čím za půjčku můžete ručit

  • nemovitosti (domy, byty, chaty, komerční objekty, pozemky, ...)

 

Při ručení nemovitostí - půjčka na 1 - 240 měsíců s možností opětovného prodloužení.

 

Půjčka / úvěr může být poskytnuta maximálně do výše 70 % hodnoty zástavy.

 

 

Co musí nemovitost splňovat

  • na listu vlastnictví nesmí být žádné exekuce nebo související omezení
  • na listu vlastnictví nesmí být rovněž žádné zástavní právo nařízené správním orgánem nebo soudem
  • na listu vlastnictví nesmí být žádné předkupní právo
  • je přípustné běžné zástavní právo, které však v souvislosti s poskytnutím úvěru společností ACEMA CREDIT zanikne
  • věcná břemena typu užívání či bytu nejsou na listu vlastnictví přípustná
  • způsob nabytí nemovitosti zajišťovacím převodem práva není přípustný
  • pokud je nemovitost složena ze spoluvlastnických podílů, musí být všichni spoluvlastníci rovněž ve smluvním vztahu jako dlužníci nebo spoludlužníci
  • nájemní smlouvy vztahující se k nemovitosti musí být doloženy, poté dojde k posouzení možnosti úvěr poskytnout
  • znalecký posudek není nutný, je však výhodou